If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources for Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

View all English videos

Khan Academy Kiswahili

Khan Academy ni shirika lenye lengo kuu la kuboresha elimu. Tovuti hii inawaletea masomo yenye mada tofauti kutumia video, maelezo yakiwa kwa lugha ya Kiswahili.

Mbali na kanda za video ambazo zimeorodheshwa hapa, kuna kanda asili za kiingereza ambazo zimeongezwa mada ndogo (subtitles) za kiswahili. Kuchagua kanda zilizo na tafsiri unayoitaka, tafadhali tumia kichunjio www.khanacademy.org/contribute.

Khan Academy shirika ambalo halitarajii kujinufaisha kwa vyovyote kwa kutoa elimu ya hali ya juu, na mazoezi yanapatikana bila malipo. Kama ungependa kushiriki katika kuendeleza huduma ya Khan Academy, tembelea wavuti http://www.khanacademy.org/toolkit/international-usage.

Advocate: Humphrey Oleng

Arithmetic and Pre-Algebra: Negative numbers

Algebra: Complex numbers

Algebra: Exponents and Radicals

Biology

Cancer Swahili Evolution Clarification Swahili Glycolysis Swahili Hardy-Weinberg Principle Swahili Intelligent Design and Evolution Swahili Introduction to Cellular Respiration Swahili Myosin and Actin Swahili Natural Selection and the Owl Butterfly Swahili Oxidation and Reduction Review From Biological Point-of-View Swahili Photosynthesis Calvin Cycle Swahili Professional Antigen Presenting Cells (APC) and MHC II complexes Swahili Sex-Linked Traits Swahili Marekebisho ya sodiamu na potasiamu pampu - Correction to Sodium and Potassium Pump Video Bakteria - Bacteria Anatomia ya Neuroni - Anatomy of a Neuron Atp Adenosini 3fosfati - ATP: Adenosine Triphosphate Mmea wa Kemu - CAM Plants Sumu T Inayopambana na Mashambulizi ya Seli - Cytotoxic T Cells Himoglobini - Hemoglobin Uoksidishaji-Fosiforilesheni na Kemiosmosisi - Oxidative Phosphorylation and Chemiosmosis Marudio ya B Seli cd4T-Seli na cd8 T-Seli - Review of B cells, CD4+ T cells and CD8+ T cells Role of the Sacoplasmic Reticulum in Muscle Cell Swahili Usafirishaji wa Pili Imara Katika Nephroni - Secondary Active Transport in the Nephron Tendo la Nguvu Za Elektroni - Electrotonic and Action Potential Kishkio cha Kiini Tete - Embryonic stem cell Matokeo ya Uvimbe - Inflammatory Response Utangulizi wa Mabadiliko ya uteuzi asili - Introduction to Evolution and Natural Selection Krebi na mzunguko wa asidi ya sitriki - Krebs / Citric Acid Cycle Mgawanyiko wa seli na uzalianaji - Mitosis, Meiosis and Sexual Reproduction Uoksidishaji na Upungufu wa Upumuaji sa Seli - Oxidation and Reduction in Cellular Respiration Sura za mitosis - Phases of Mitosis Sura za Meiosisi - Phases of Meiosis Usanidinuru Matokeo ya mwanga - Photosynthesis: Light Reactions 1 Usanidinuru - Photosynthesis Kikapu Mraba - Punnett Square Fun Mapafu na Njia za Upumuaji - The Lungs and pulmonary system Mabadiliko katika wanyama - Variation in a species Tropomyosin and troponin and their role in regulating muscle contraction Swahili Figo na Nephroni - The Kidney and Nephron Viruses Swahili Anatomia ya Seli za Misuli - Anatomy of a muscle cell C-4 Usanidinuru - C-4 Photosynthesis Kromosomu, Kromatidi na Kromatini - Chromosomes, Chromatids, Chromatin, etc. Mzunguko wa Damu na Moyo - Circulatory System and the Heart Mfyonzo na Msambao - Diffusion and Osmosis Seli T Saidizi - Helper T Cells Utangulizi wa Tabia za Kurithi - Introduction to Heredity Kemikali za Neuroni Synapsi - Neuronal Synapses Chemicals Usanisi wa Chakula katika Mmea - Photorespiration Chembe Chembe Nyekundu za Damu - Red Blood Cell Role of Phagocytes innate or Non Specific Immunity Swahili Aina za Kinga za Mwili - Overview of types of immune responses DNA Swahili Usanidinuru matokeo ya mwanga 2 - Photosynthesis: Light Reactions and Photophosphorylation.mp4

Physics

2-dimensional momentum problem (part 2) 2-dimensional momentum problem Amplitude, Period, Frequency and Wavelength of Periodic Waves Calculating dot and cross products with unit vector notation Capacitance Center of Mass Circuits (part 2) Circuits (part 1) Circuits (part 4) Circuits (part 3) Conservation of angular momentum Conservation of Energy Cross product 1 Cross Product 2 Cross Product and Torque The dot product Electric Potential Energy Electrostatics (part 1): Introduction to Charge and Coulomb's Law Electrostatics (part 2) Fluids (part 2) Fluids (part 3) Fluids (part 4) Fluids (part 8) Fluids (part 10) Fluids part 11 Swahili Fluids (part 12) Fluids (part 1) Fluids (part 5) Fluids (part 6) Gravitation (part 2) Intro to springs and Hooke's Law Introduction to Harmonic Motion Introduction to Momentum Introduction to Newton's Law of Gravitation Introduction to Torque Mach Numbers Mechanical Advantage (part 2) Mechanical Advantage (part 3 Momentum: Ice skater throws a ball Moving pulley problem (part 1) Optimal angle for a projectile part 2 - Hangtime Optimal angle for a projectile part 1 Optimal angle for a projectile part 3 - Horizontal distance as a function of angle (and speed) Potential energy stored in a spring Projectile Motion with Unit Vectors Projectile Motion with Ordered Set Notation Spring potential energy example (mistake in math): Thermodynamics (part 2) Thermodynamics (part 1) Thermodynamics (part 3) Unit Vector Notation (part 2) Voltage: When the source and the wave move at the same velocity Fluids (part 7) Fluids (part 9) Utangulizi mwendo sauti 2 - Harmonic Motion Part 2 (calculus) Mwendi Sauti 3 - Harmonic Motion Part 3 (no calculus) Utangulizi uwiano kuhusu mzigo na nguvu - Introduction to Mechanical Advantage Nguvu mwendo - Moments Utangulizi mawimbi - Introduction to Wave Proof (Advanced): Field from infinite plate (part 1) Kutanuka 2 - Tension (part 2) Optimal angle for a projectile part 4 Work/Energy problem with Friction Tension in an accelerating system and pie in the face Mwelekeo mwandiko wa kitu kimoja - Unit Vector Notation Mwendo joto 4 - Thermodynamics (part 4) Mwendo joto 5 - Thermodynamics (part 5) Nguvu Mwendo 2 - Moments (part 2) Utangulizi kuhusu kutanuka - Introduction to Tension Kazi na Nguvu - Introduction to Work and Energy Magnetism 6: Magnetic field due to current Utangulizi nguvu sumaku - Introduction to Magnetism Usumaku 11 mtambo wa umeme - Magnetism 11: Electric Motors Usumako 9 mtambo wa umeme - Magnetism 9: Electric Motors Usumaku 5 - Magnetism 5 Proof Advanced Field from infinite plate part 2 Swahili Usumaku 7 - Magnetism 7 Usumaku 8 - Magnetism 8 Usumako 10 Mtambo wa umeme - Magnetism 10: Electric Motors Magnetism 12: Induced Current in a Wire Swahili Nguvu Sumaku 2 - Magnetism 2 Nguvu sumaku 3 - Magnetism 3 Doppler Effect Formula for Observed Frequency Swahili

Algebra: Polynomials

Algebra: Ratios & proportions

Chemistry

A look at a seductive but wrong Gibbs/Spontaneity Proof Acid Base Titration Buffers and Hendersen-Hasselbalch Swahili Carnot Efficiency 2: Reversing the Cycle Another Stoichiometry Example in a Solution Swahili Change of State Example Swahili Covalent Networks, Metallic, and Ionic Crystals Swahili Electron Configurations Swahili Enthalpy Swahili Gibbs Free Energy Example Swahili Groups of the Periodic Table Swahili Half Equivalence Point Swahili Half-Life Swahili Heat of Formation Swahili Hess's Law Example Swahili Heterogenous Equilibrium Swahili Ideal Gas Equation Example 2 Swahili Ideal Gas Equation: PV=nRT Swahili Ideal Gas Equation Example 1 Swahili Ideal Gas Equation Example 3 Swahili Introduction to Exponential Decay Swahili Maxwell's Demon Swahili The Mole and Avogadro's Number Swahili More Exponential Decay Examples Swahili More on Entropy Swahili Carnot Efficiency 3: Proving that it is the most efficient Swahili Valence Electrons Swahili Work from Expansion Swahili Weak Acid Titration Swahili Van Der Waals Forces Swahili Efficiency of a Carnot Engine Swahili Titration Roundup Swahili Suspensions, Colloids and Solutions Swahili Strong Acid Titration Swahili Stoichiometry Swahiili Stoichiometry of a Reaction in Solution Swahili Stoichiometry: Limiting Reagent Swahili Stoichiometry Example Problem 1 Swahili States of Matter Follow-Up Swahili Specific Heat, Heat of Fusion and Vaporization Swahili Spectrophotometry Introduction Swahili Redox Reactions Swahili Reactions in Equilibrium Swahili pKa and pKb Relationship Swahili PV-diagrams and Expansion Work Swahili pH, pOH of Strong Acids and Bases Swahili Periodic Table Trends: Ionization Energy Swahili pH of a Weak Base Swahili Orbitals Swahili More on orbitals and electron configuration Swahili More on Internal Energy Swahili Le Chatelier's Principle Swahili Molecular and Empirical Formulas Swahili Boiling Point Elevation and Freezing Point Supression Swahili Balancing Chemical Equations Swahili Conjugate Acids and Bases Swahili Electron Configurations 2 Swahili Hydrogen Peroxide Correction Swahili Introduction to Kinetics Swahili Hali ya maada: States of Matter Gibbs nishati huru na hiari - Gibbs Free Energy and Spontaneity Namba za asidi dhaifu - pH of a Weak Acid Mfano wa Kutafuta badiliko katika jarabati la majaribio- Example of Finding Reactant Swahili Utangulizi kuhusu asidi na alkali - Acid Base Introduction Swahili Utangulizi kuhusu hali ya uoksidishaji - Introduction to Oxidation States Swahili Utangulizi kuhusu atom - Introduction to the Atom Swahili Utafutaji uhusiano katika mfano wa mafumbo 2 - Stoichiometry Example Problem 2 Empirical and Molecular Formulas from Stoichiometry Molecular and Empirical Forumlas from Percent Composition Swahili thermodynamic entropy definition and clarification swahili

Differential Equations

2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 1 2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 2 2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 3 2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 4 First order homegenous equations First order homogenous equations 2 What is a differential equation Integrating factors 1 Integrating factors 2 Undetermined Coefficients 1 Undetermined Coefficients 2 Undetermined Coefficients 3 Undetermined Coefficients 4 Complex roots of the characteristic equations 1 Complex roots of the characteristic equations 2 Complex roots of the characteristic equations 3 Dirac Delta Function Exact Equations Example 1 Exact Equations Example 2 Exact Equations Example 3 Exact Equations Intuition 1 (proofy) Exact Equations Intuition 2 (proofy) Introduction to the Convolution Inverse Laplace Examples Laplace/Step Function Differential Equation Laplace Transform 1 Laplace Transform 2 Laplace Transform 3 (L{sin(at)}) Laplace Transform 4 Laplace Transform 5 Laplace Transform 6 Laplace Transform of : L{t} Laplace Transform of the Dirac Delta Function Laplace Transform of the Unit Step Function Laplace Transform solves an equation 2 Laplace Transform to solve an equation More Laplace Transform tools Repeated roots of the characteristic equation Repeated roots of the characterisitic equations part 2 Separable Differential Equations Separable differential equations 2 The Convolution and the Laplace Transform Using the Convolution Theorem to Solve an Initial Value Prob Using the Laplace Transform to solve a nonhomogenous eq Laplace Transform of t^n: L{t^n}

Arithmetic and Pre-Algebra: Fractions

Converting fractions to decimals Equivalent Fractions Example Equivalent fractions Mixed numbers and improper fractions Changing an Improper Fraction to a Mixed Number Dividing Mixed Numbers Estimation with Decimals Identifying Fraction Parts Identity Property of 1 Numerator and Denominator of a Fraction Reciprocal of a Mixed Number Recognizing Divisibility Representing a number as a decimal, percent, and fraction 2 Rounding Decimals Rounding Whole Numbers 1 Subtracting Decimals Word Problem Multiplying Whole Numbers and Applications 2 Adding Fractions with Like Denominators Adding and subtracting fractions Dividing Fractions Example Dividing Fractions Word Problem Fractions in lowest terms Swahili Mafumbo kuzidisha sehemu - Multiplying Fractions Word Problem Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 2) Adding fractions with different signs Adding subtracting mixed numbers 1 (ex 1) Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 1) Comparing improper fractions and mixed numbers Converting fractions to decimals (ex1) Converting fractions to decimals (ex2) Dividing Positive and Negative Numbers Finding Common Denominators Proper and Improper Fractions Points on a number line Ordering numeric expressions Ordering improper fractions and mixed numbers Ordering Fractions Adding mixed numbers Swahili Adding mixed numbers with unlike denominators Swahili Kutoa sehemu - Subtracting Fractions Representing a number as a decimal, percent, and fraction multiplying fractions and mixed numbers Swahili Multiplying Mixed Numbers Swahili Dividing fractions Kutoa namba mchanganyiko - Subtracting mixed numbers

Arithmetic and Pre-Algebra: Multiplication and division

Calculus

Introduction to Limits Limit Examples (part 1) Limit Examples (part 2) Limit Examples (part3) Proof: lim (sin x)/x Squeeze Theorem Exponential Growth Sequences and Series (part 1) Sequences and series (part 2) More Limits Limit Examples w/ brain malfunction on first prob (part 4) Calculus: Derivative of x^(x^x) Calculus: Derivatives 1 Calculus: Derivatives 2.5 Calculus: Derivatives 2 Calculus: Derivatives 2 (new HD version) Calculus: Derivatives 3 Definite integral with substitution Even More Chain Rule Indefinite integrals (part II) Indefinite Integration (part V) Indefinite Integration (part 7) Indefinite Integration (part III) Indefinite Integration (part IV) Integrals: Trig Substitution 1 Integration by Parts (part 6 of Indefinite Integration) Introduction to Rate-of-Change Problems More Chain Rule and Implicit Differentiation Intuition More Implicit Differentiation Product Rule Proof: d/dx(sqrt(x)) Proofs of Derivatives of Ln(x) and e^x Quotient Rule Rates-of-Change (part 2) The Chain Rule The Indefinite Integral or Anti-derivative calculus BC 2008 2 A Calculus Grafu Kwakutumia Derivativu - Calculus Graphing Using Derivatives Curl 2 Curl 3 Definite integrals (part II) Uhakiki wa Integral Sehemuya IV - Definite Integral (Part 4) Definite Integrals (area under the curve) (part III) Derivatives (part-9) Integral Mbili 3 - Double Integrals 3 Integral Mbili 4 - Double Integrals 4 Integral Mbili 5 - Double Integrals 5 Integral Mbili 6 - Double Integrals 6 Ladder Rate-of-Change Problem L'Hopital's Rule Example 2 L'Hopital's Rule Example 1 Calculus: Maximum and Minimum Values on an Interval Polynomial Approximation of Functions (Part 2) Polynomial Approximation of Functions (part 1) Polynomial Approximation of Functions (part 4) Polynomial Approximation of Functions (Part 6) Polynomial Approximations of Functions (Part 5) Proof: d/dx(ln x) = 1/x Proof: d/dx(x^n) Proof: d/dx(e^x) = e^x Mlinganyo wa mstari wa tngent - Equation of a Tangent Line Kutofautisha - Implicit Differentiation Introduction to L'Hopital's Rule Utangulizi wa integral za uhakika - Introduction to definite integrals Approximating Functions with Polynomials Part 3 calculus bc 2008 2 b c integrals-trig-substitution-2-swahili Integrals: Trig Substitution 3 (long problem)

Geometry: Angles

Geometry: Triangles

Similar triangles The Pythagorean Theorem Similar triangles (part 2) Right Triangles Inscribed in Circles (Proof) Pythagorean Theorem II Heron's Formula Area of Diagonal Generated Triangles of Rectangle are Equal 45-45-90 Triangles 30-60-90 Triangles II Other Triangle Congruence Postulates Congruent Triangle Example 2 Median Centroid Right Triangle Example Triangle Medians and Centroids (2D Proof) Circumcenter of a Triangle Congruent legs and base angles of Isosceles Triangles Finding Area Using Similarity and Congruence Triangle Medians and Centroids Koch Snowflake Fractal Euler's Line Proof Exploring Medial Triangles Incenter and incircles of a triangle Finding Congruent Triangles Figuring out all the angles for congruent triangles example Euler Line Equilateral Triangle Sides and Angles Congruent Triangle Area Proofs Similar Triangle Example Problems Example involving an isosceles triangle and parallel lines Equilateral and Isosceles Example Problems Congruent Triangles and SSS SSS to Show a Radius is Perpendicular to a Chord that it Bisects Similarity Postulates Similar Triangle Basics Similarity example where same side plays different roles Review of Triangle Properties Pythagorean Theorem Proof Using Similarity Similarity Example Problems Common Orthocenter and Centroid Challenging Similarity Problem Challenging Triangle Angle Problem 30-60-90 Triangle Side Ratios Proof 45-45-90 Triangle Side Ratios 30-60-90 Triangle Example Problem Another Isosceles Example Problem Area of Koch Snowflake (part 2) - Advanced Area of Koch Snowflake (part 1) - Advanced Area of an Equilateral Triangle Congruent Triangle Proof Example Circumcenter of a Right Triangle Proof - Triangle Altitudes are Concurrent (Orthocenter) Proving that the Centroid is 2-3rds along the Median Part 2 of the Proof of Heron's Formula Area of Inscribed Equilateral Triangle (some basic trig used) Part 1 of Proof of Heron's Formula Medians divide into smaller triangles of equal area Intro to 30-60-90 Triangles

Statistics

Probability

Trigonometry