View all English videos

Khan Academy Kiswahili

Khan Academy ni shirika lenye lengo kuu la kuboresha elimu. Tovuti hii inawaletea masomo yenye mada tofauti kutumia video, maelezo yakiwa kwa lugha ya Kiswahili.

Mbali na kanda za video ambazo zimeorodheshwa hapa, kuna kanda asili za kiingereza ambazo zimeongezwa mada ndogo (subtitles) za kiswahili. Kuchagua kanda zilizo na tafsiri unayoitaka, tafadhali tumia kichunjio www.khanacademy.org/contribute.

Khan Academy shirika ambalo halitarajii kujinufaisha kwa vyovyote kwa kutoa elimu ya hali ya juu, na mazoezi yanapatikana bila malipo. Kama ungependa kushiriki katika kuendeleza huduma ya Khan Academy, tembelea wavuti http://international.khanacademy.org.

Arithmetic and Pre-Algebra: Number properties

Arithmetic and Pre-Algebra: Negative numbers

Algebra: Complex numbers

Algebra: Exponents and Radicals

 • Biology

 • Cancer Swahili Himoglobini - Hemoglobin Mabadiliko katika wanyama - Variation in a species
  Evolution Clarification Swahili Uoksidishaji-Fosiforilesheni na Kemiosmosisi - Oxidative Phosphorylation and Chemiosmosis Tropomyosin and troponin and their role in regulating muscle contraction Swahili
  Glycolysis Swahili Marudio ya B Seli cd4T-Seli na cd8 T-Seli - Review of B cells, CD4+ T cells and CD8+ T cells Figo na Nephroni - The Kidney and Nephron
  Hardy-Weinberg Principle Swahili Role of the Sacoplasmic Reticulum in Muscle Cell Swahili Viruses Swahili
  Intelligent Design and Evolution Swahili Usafirishaji wa Pili Imara Katika Nephroni - Secondary Active Transport in the Nephron Anatomia ya Seli za Misuli - Anatomy of a muscle cell
  Introduction to Cellular Respiration Swahili Tendo la Nguvu Za Elektroni - Electrotonic and Action Potential C-4 Usanidinuru - C-4 Photosynthesis
  Myosin and Actin Swahili Kishkio cha Kiini Tete - Embryonic stem cell Kromosomu, Kromatidi na Kromatini - Chromosomes, Chromatids, Chromatin, etc.
  Natural Selection and the Owl Butterfly Swahili Matokeo ya Uvimbe - Inflammatory Response Mzunguko wa Damu na Moyo - Circulatory System and the Heart
  Oxidation and Reduction Review From Biological Point-of-View Swahili Utangulizi wa Mabadiliko ya uteuzi asili - Introduction to Evolution and Natural Selection Mfyonzo na Msambao - Diffusion and Osmosis
  Photosynthesis Calvin Cycle Swahili Krebi na mzunguko wa asidi ya sitriki - Krebs / Citric Acid Cycle Seli T Saidizi - Helper T Cells
  Professional Antigen Presenting Cells (APC) and MHC II complexes Swahili Mgawanyiko wa seli na uzalianaji - Mitosis, Meiosis and Sexual Reproduction Utangulizi wa Tabia za Kurithi - Introduction to Heredity
  Sex-Linked Traits Swahili Uoksidishaji na Upungufu wa Upumuaji sa Seli - Oxidation and Reduction in Cellular Respiration Kemikali za Neuroni Synapsi - Neuronal Synapses Chemicals
  Marekebisho ya sodiamu na potasiamu pampu - Correction to Sodium and Potassium Pump Video Sura za mitosis - Phases of Mitosis Usanisi wa Chakula katika Mmea - Photorespiration
  Bakteria - Bacteria Sura za Meiosisi - Phases of Meiosis Chembe Chembe Nyekundu za Damu - Red Blood Cell
  Anatomia ya Neuroni - Anatomy of a Neuron Usanidinuru Matokeo ya mwanga - Photosynthesis: Light Reactions 1 Role of Phagocytes innate or Non Specific Immunity Swahili
  Atp Adenosini 3fosfati - ATP: Adenosine Triphosphate Usanidinuru - Photosynthesis Aina za Kinga za Mwili - Overview of types of immune responses
  Mmea wa Kemu - CAM Plants Kikapu Mraba - Punnett Square Fun DNA Swahili
  Sumu T Inayopambana na Mashambulizi ya Seli - Cytotoxic T Cells Mapafu na Njia za Upumuaji - The Lungs and pulmonary system Usanidinuru matokeo ya mwanga 2 - Photosynthesis: Light Reactions and Photophosphorylation.mp4
 • Cancer Swahili
  Evolution Clarification Swahili
  Glycolysis Swahili
  Hardy-Weinberg Principle Swahili
  Intelligent Design and Evolution Swahili
  Introduction to Cellular Respiration Swahili
  Myosin and Actin Swahili
  Natural Selection and the Owl Butterfly Swahili
  Oxidation and Reduction Review From Biological Point-of-View Swahili
  Photosynthesis Calvin Cycle Swahili
  Professional Antigen Presenting Cells (APC) and MHC II complexes Swahili
  Sex-Linked Traits Swahili
  Marekebisho ya sodiamu na potasiamu pampu - Correction to Sodium and Potassium Pump Video
  Bakteria - Bacteria
  Anatomia ya Neuroni - Anatomy of a Neuron
  Atp Adenosini 3fosfati - ATP: Adenosine Triphosphate
  Mmea wa Kemu - CAM Plants
  Sumu T Inayopambana na Mashambulizi ya Seli - Cytotoxic T Cells
  Himoglobini - Hemoglobin
  Uoksidishaji-Fosiforilesheni na Kemiosmosisi - Oxidative Phosphorylation and Chemiosmosis
  Marudio ya B Seli cd4T-Seli na cd8 T-Seli - Review of B cells, CD4+ T cells and CD8+ T cells
  Role of the Sacoplasmic Reticulum in Muscle Cell Swahili
  Usafirishaji wa Pili Imara Katika Nephroni - Secondary Active Transport in the Nephron
  Tendo la Nguvu Za Elektroni - Electrotonic and Action Potential
  Kishkio cha Kiini Tete - Embryonic stem cell
  Matokeo ya Uvimbe - Inflammatory Response
  Utangulizi wa Mabadiliko ya uteuzi asili - Introduction to Evolution and Natural Selection
  Krebi na mzunguko wa asidi ya sitriki - Krebs / Citric Acid Cycle
  Mgawanyiko wa seli na uzalianaji - Mitosis, Meiosis and Sexual Reproduction
  Uoksidishaji na Upungufu wa Upumuaji sa Seli - Oxidation and Reduction in Cellular Respiration
  Sura za mitosis - Phases of Mitosis
  Sura za Meiosisi - Phases of Meiosis
  Usanidinuru Matokeo ya mwanga - Photosynthesis: Light Reactions 1
  Usanidinuru - Photosynthesis
  Kikapu Mraba - Punnett Square Fun
  Mapafu na Njia za Upumuaji - The Lungs and pulmonary system
  Mabadiliko katika wanyama - Variation in a species
  Tropomyosin and troponin and their role in regulating muscle contraction Swahili
  Figo na Nephroni - The Kidney and Nephron
  Viruses Swahili
  Anatomia ya Seli za Misuli - Anatomy of a muscle cell
  C-4 Usanidinuru - C-4 Photosynthesis
  Kromosomu, Kromatidi na Kromatini - Chromosomes, Chromatids, Chromatin, etc.
  Mzunguko wa Damu na Moyo - Circulatory System and the Heart
  Mfyonzo na Msambao - Diffusion and Osmosis
  Seli T Saidizi - Helper T Cells
  Utangulizi wa Tabia za Kurithi - Introduction to Heredity
  Kemikali za Neuroni Synapsi - Neuronal Synapses Chemicals
  Usanisi wa Chakula katika Mmea - Photorespiration
  Chembe Chembe Nyekundu za Damu - Red Blood Cell
  Role of Phagocytes innate or Non Specific Immunity Swahili
  Aina za Kinga za Mwili - Overview of types of immune responses
  DNA Swahili
  Usanidinuru matokeo ya mwanga 2 - Photosynthesis: Light Reactions and Photophosphorylation.mp4
 • Physics

 • 2-dimensional momentum problem (part 2) Fluids (part 6) Mwendi Sauti 3 - Harmonic Motion Part 3 (no calculus)
  2-dimensional momentum problem Gravitation (part 2) Utangulizi uwiano kuhusu mzigo na nguvu - Introduction to Mechanical Advantage
  Amplitude, Period, Frequency and Wavelength of Periodic Waves Intro to springs and Hooke's Law Nguvu mwendo - Moments
  Calculating dot and cross products with unit vector notation Introduction to Harmonic Motion Utangulizi mawimbi - Introduction to Wave
  Capacitance Introduction to Momentum Proof (Advanced): Field from infinite plate (part 1)
  Center of Mass Introduction to Newton's Law of Gravitation Kutanuka 2 - Tension (part 2)
  Circuits (part 2) Introduction to Torque Optimal angle for a projectile part 4
  Circuits (part 1) Mach Numbers Work/Energy problem with Friction
  Circuits (part 4) Mechanical Advantage (part 2) Tension in an accelerating system and pie in the face
  Circuits (part 3) Mechanical Advantage (part 3 Mwelekeo mwandiko wa kitu kimoja - Unit Vector Notation
  Conservation of angular momentum Momentum: Ice skater throws a ball Mwendo joto 4 - Thermodynamics (part 4)
  Conservation of Energy Moving pulley problem (part 1) Mwendo joto 5 - Thermodynamics (part 5)
  Cross product 1 Optimal angle for a projectile part 2 - Hangtime Nguvu Mwendo 2 - Moments (part 2)
  Cross Product 2 Optimal angle for a projectile part 1 Utangulizi kuhusu kutanuka - Introduction to Tension
  Cross Product and Torque Optimal angle for a projectile part 3 - Horizontal distance as a function of angle (and speed) Kazi na Nguvu - Introduction to Work and Energy
  The dot product Potential energy stored in a spring Magnetism 6: Magnetic field due to current
  Electric Potential Energy Projectile Motion with Unit Vectors Utangulizi nguvu sumaku - Introduction to Magnetism
  Electrostatics (part 1): Introduction to Charge and Coulomb's Law Projectile Motion with Ordered Set Notation Usumaku 11 mtambo wa umeme - Magnetism 11: Electric Motors
  Electrostatics (part 2) Spring potential energy example (mistake in math): Usumako 9 mtambo wa umeme - Magnetism 9: Electric Motors
  Fluids (part 2) Thermodynamics (part 2) Usumaku 5 - Magnetism 5
  Fluids (part 3) Thermodynamics (part 1) Proof Advanced Field from infinite plate part 2 Swahili
  Fluids (part 4) Thermodynamics (part 3) Usumaku 7 - Magnetism 7
  Fluids (part 8) Unit Vector Notation (part 2) Usumaku 8 - Magnetism 8
  Fluids (part 10) Voltage: Usumako 10 Mtambo wa umeme - Magnetism 10: Electric Motors
  Fluids part 11 Swahili When the source and the wave move at the same velocity Magnetism 12: Induced Current in a Wire Swahili
  Fluids (part 12) Fluids (part 7) Nguvu Sumaku 2 - Magnetism 2
  Fluids (part 1) Fluids (part 9) Nguvu sumaku 3 - Magnetism 3
  Fluids (part 5) Utangulizi mwendo sauti 2 - Harmonic Motion Part 2 (calculus) Doppler Effect Formula for Observed Frequency Swahili
 • 2-dimensional momentum problem (part 2)
  2-dimensional momentum problem
  Amplitude, Period, Frequency and Wavelength of Periodic Waves
  Calculating dot and cross products with unit vector notation
  Capacitance
  Center of Mass
  Circuits (part 2)
  Circuits (part 1)
  Circuits (part 4)
  Circuits (part 3)
  Conservation of angular momentum
  Conservation of Energy
  Cross product 1
  Cross Product 2
  Cross Product and Torque
  The dot product
  Electric Potential Energy
  Electrostatics (part 1): Introduction to Charge and Coulomb's Law
  Electrostatics (part 2)
  Fluids (part 2)
  Fluids (part 3)
  Fluids (part 4)
  Fluids (part 8)
  Fluids (part 10)
  Fluids part 11 Swahili
  Fluids (part 12)
  Fluids (part 1)
  Fluids (part 5)
  Fluids (part 6)
  Gravitation (part 2)
  Intro to springs and Hooke's Law
  Introduction to Harmonic Motion
  Introduction to Momentum
  Introduction to Newton's Law of Gravitation
  Introduction to Torque
  Mach Numbers
  Mechanical Advantage (part 2)
  Mechanical Advantage (part 3
  Momentum: Ice skater throws a ball
  Moving pulley problem (part 1)
  Optimal angle for a projectile part 2 - Hangtime
  Optimal angle for a projectile part 1
  Optimal angle for a projectile part 3 - Horizontal distance as a function of angle (and speed)
  Potential energy stored in a spring
  Projectile Motion with Unit Vectors
  Projectile Motion with Ordered Set Notation
  Spring potential energy example (mistake in math):
  Thermodynamics (part 2)
  Thermodynamics (part 1)
  Thermodynamics (part 3)
  Unit Vector Notation (part 2)
  Voltage:
  When the source and the wave move at the same velocity
  Fluids (part 7)
  Fluids (part 9)
  Utangulizi mwendo sauti 2 - Harmonic Motion Part 2 (calculus)
  Mwendi Sauti 3 - Harmonic Motion Part 3 (no calculus)
  Utangulizi uwiano kuhusu mzigo na nguvu - Introduction to Mechanical Advantage
  Nguvu mwendo - Moments
  Utangulizi mawimbi - Introduction to Wave
  Proof (Advanced): Field from infinite plate (part 1)
  Kutanuka 2 - Tension (part 2)
  Optimal angle for a projectile part 4
  Work/Energy problem with Friction
  Tension in an accelerating system and pie in the face
  Mwelekeo mwandiko wa kitu kimoja - Unit Vector Notation
  Mwendo joto 4 - Thermodynamics (part 4)
  Mwendo joto 5 - Thermodynamics (part 5)
  Nguvu Mwendo 2 - Moments (part 2)
  Utangulizi kuhusu kutanuka - Introduction to Tension
  Kazi na Nguvu - Introduction to Work and Energy
  Magnetism 6: Magnetic field due to current
  Utangulizi nguvu sumaku - Introduction to Magnetism
  Usumaku 11 mtambo wa umeme - Magnetism 11: Electric Motors
  Usumako 9 mtambo wa umeme - Magnetism 9: Electric Motors
  Usumaku 5 - Magnetism 5
  Proof Advanced Field from infinite plate part 2 Swahili
  Usumaku 7 - Magnetism 7
  Usumaku 8 - Magnetism 8
  Usumako 10 Mtambo wa umeme - Magnetism 10: Electric Motors
  Magnetism 12: Induced Current in a Wire Swahili
  Nguvu Sumaku 2 - Magnetism 2
  Nguvu sumaku 3 - Magnetism 3
  Doppler Effect Formula for Observed Frequency Swahili
 • Algebra: Systems of equations and inequalities

  Algebra: Quadratics

  Algebra: Polynomials

 • Algebra: Ratios & proportions

 • Chemistry

 • A look at a seductive but wrong Gibbs/Spontaneity Proof More on Entropy Swahili Orbitals Swahili
  Acid Base Titration Carnot Efficiency 3: Proving that it is the most efficient Swahili More on orbitals and electron configuration Swahili
  Buffers and Hendersen-Hasselbalch Swahili Valence Electrons Swahili More on Internal Energy Swahili
  Carnot Efficiency 2: Reversing the Cycle Work from Expansion Swahili Le Chatelier's Principle Swahili
  Another Stoichiometry Example in a Solution Swahili Weak Acid Titration Swahili Molecular and Empirical Formulas Swahili
  Change of State Example Swahili Van Der Waals Forces Swahili Boiling Point Elevation and Freezing Point Supression Swahili
  Covalent Networks, Metallic, and Ionic Crystals Swahili Efficiency of a Carnot Engine Swahili Balancing Chemical Equations Swahili
  Electron Configurations Swahili Titration Roundup Swahili Conjugate Acids and Bases Swahili
  Enthalpy Swahili Suspensions, Colloids and Solutions Swahili Electron Configurations 2 Swahili
  Gibbs Free Energy Example Swahili Strong Acid Titration Swahili Hydrogen Peroxide Correction Swahili
  Groups of the Periodic Table Swahili Stoichiometry Swahiili Introduction to Kinetics Swahili
  Half Equivalence Point Swahili Stoichiometry of a Reaction in Solution Swahili Hali ya maada: States of Matter
  Half-Life Swahili Stoichiometry: Limiting Reagent Swahili Gibbs nishati huru na hiari - Gibbs Free Energy and Spontaneity
  Heat of Formation Swahili Stoichiometry Example Problem 1 Swahili Namba za asidi dhaifu - pH of a Weak Acid
  Hess's Law Example Swahili States of Matter Follow-Up Swahili Mfano wa Kutafuta badiliko katika jarabati la majaribio- Example of Finding Reactant Swahili
  Heterogenous Equilibrium Swahili Specific Heat, Heat of Fusion and Vaporization Swahili Utangulizi kuhusu asidi na alkali - Acid Base Introduction Swahili
  Ideal Gas Equation Example 2 Swahili Spectrophotometry Introduction Swahili Utangulizi kuhusu hali ya uoksidishaji - Introduction to Oxidation States Swahili
  Ideal Gas Equation: PV=nRT Swahili Redox Reactions Swahili Utangulizi kuhusu atom - Introduction to the Atom Swahili
  Ideal Gas Equation Example 1 Swahili Reactions in Equilibrium Swahili Utafutaji uhusiano katika mfano wa mafumbo 2 - Stoichiometry Example Problem 2
  Ideal Gas Equation Example 3 Swahili pKa and pKb Relationship Swahili Empirical and Molecular Formulas from Stoichiometry
  Introduction to Exponential Decay Swahili PV-diagrams and Expansion Work Swahili Molecular and Empirical Forumlas from Percent Composition Swahili
  Maxwell's Demon Swahili pH, pOH of Strong Acids and Bases Swahili thermodynamic entropy definition and clarification swahili
  The Mole and Avogadro's Number Swahili Periodic Table Trends: Ionization Energy Swahili More Exponential Decay Examples Swahili
  pH of a Weak Base Swahili
 • A look at a seductive but wrong Gibbs/Spontaneity Proof
  Acid Base Titration
  Buffers and Hendersen-Hasselbalch Swahili
  Carnot Efficiency 2: Reversing the Cycle
  Another Stoichiometry Example in a Solution Swahili
  Change of State Example Swahili
  Covalent Networks, Metallic, and Ionic Crystals Swahili
  Electron Configurations Swahili
  Enthalpy Swahili
  Gibbs Free Energy Example Swahili
  Groups of the Periodic Table Swahili
  Half Equivalence Point Swahili
  Half-Life Swahili
  Heat of Formation Swahili
  Hess's Law Example Swahili
  Heterogenous Equilibrium Swahili
  Ideal Gas Equation Example 2 Swahili
  Ideal Gas Equation: PV=nRT Swahili
  Ideal Gas Equation Example 1 Swahili
  Ideal Gas Equation Example 3 Swahili
  Introduction to Exponential Decay Swahili
  Maxwell's Demon Swahili
  The Mole and Avogadro's Number Swahili
  More Exponential Decay Examples Swahili
  More on Entropy Swahili
  Carnot Efficiency 3: Proving that it is the most efficient Swahili
  Valence Electrons Swahili
  Work from Expansion Swahili
  Weak Acid Titration Swahili
  Van Der Waals Forces Swahili
  Efficiency of a Carnot Engine Swahili
  Titration Roundup Swahili
  Suspensions, Colloids and Solutions Swahili
  Strong Acid Titration Swahili
  Stoichiometry Swahiili
  Stoichiometry of a Reaction in Solution Swahili
  Stoichiometry: Limiting Reagent Swahili
  Stoichiometry Example Problem 1 Swahili
  States of Matter Follow-Up Swahili
  Specific Heat, Heat of Fusion and Vaporization Swahili
  Spectrophotometry Introduction Swahili
  Redox Reactions Swahili
  Reactions in Equilibrium Swahili
  pKa and pKb Relationship Swahili
  PV-diagrams and Expansion Work Swahili
  pH, pOH of Strong Acids and Bases Swahili
  Periodic Table Trends: Ionization Energy Swahili
  pH of a Weak Base Swahili
  Orbitals Swahili
  More on orbitals and electron configuration Swahili
  More on Internal Energy Swahili
  Le Chatelier's Principle Swahili
  Molecular and Empirical Formulas Swahili
  Boiling Point Elevation and Freezing Point Supression Swahili
  Balancing Chemical Equations Swahili
  Conjugate Acids and Bases Swahili
  Electron Configurations 2 Swahili
  Hydrogen Peroxide Correction Swahili
  Introduction to Kinetics Swahili
  Hali ya maada: States of Matter
  Gibbs nishati huru na hiari - Gibbs Free Energy and Spontaneity
  Namba za asidi dhaifu - pH of a Weak Acid
  Mfano wa Kutafuta badiliko katika jarabati la majaribio- Example of Finding Reactant Swahili
  Utangulizi kuhusu asidi na alkali - Acid Base Introduction Swahili
  Utangulizi kuhusu hali ya uoksidishaji - Introduction to Oxidation States Swahili
  Utangulizi kuhusu atom - Introduction to the Atom Swahili
  Utafutaji uhusiano katika mfano wa mafumbo 2 - Stoichiometry Example Problem 2
  Empirical and Molecular Formulas from Stoichiometry
  Molecular and Empirical Forumlas from Percent Composition Swahili
  thermodynamic entropy definition and clarification swahili
 • Algebra: Graphing linear equations and inequalities

  Algebra:Solving Linear Equations

  Differential Equations

 • 2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 1 Complex roots of the characteristic equations 3 Laplace Transform 6
  2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 2 Dirac Delta Function Laplace Transform of : L{t}
  2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 3 Exact Equations Example 1 Laplace Transform of the Dirac Delta Function
  2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 4 Exact Equations Example 2 Laplace Transform of the Unit Step Function
  First order homegenous equations Exact Equations Example 3 Laplace Transform solves an equation 2
  First order homogenous equations 2 Exact Equations Intuition 1 (proofy) Laplace Transform to solve an equation
  What is a differential equation Exact Equations Intuition 2 (proofy) More Laplace Transform tools
  Integrating factors 1 Introduction to the Convolution Repeated roots of the characteristic equation
  Integrating factors 2 Inverse Laplace Examples Repeated roots of the characterisitic equations part 2
  Undetermined Coefficients 1 Laplace/Step Function Differential Equation Separable Differential Equations
  Undetermined Coefficients 2 Laplace Transform 1 Separable differential equations 2
  Undetermined Coefficients 3 Laplace Transform 2 The Convolution and the Laplace Transform
  Undetermined Coefficients 4 Laplace Transform 3 (L{sin(at)}) Using the Convolution Theorem to Solve an Initial Value Prob
  Complex roots of the characteristic equations 1 Laplace Transform 4 Using the Laplace Transform to solve a nonhomogenous eq
  Complex roots of the characteristic equations 2 Laplace Transform 5 Laplace Transform of t^n: L{t^n}
 • 2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 1
  2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 2
  2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 3
  2nd Order Linear Homogeneous Differential Equations 4
  First order homegenous equations
  First order homogenous equations 2
  What is a differential equation
  Integrating factors 1
  Integrating factors 2
  Undetermined Coefficients 1
  Undetermined Coefficients 2
  Undetermined Coefficients 3
  Undetermined Coefficients 4
  Complex roots of the characteristic equations 1
  Complex roots of the characteristic equations 2
  Complex roots of the characteristic equations 3
  Dirac Delta Function
  Exact Equations Example 1
  Exact Equations Example 2
  Exact Equations Example 3
  Exact Equations Intuition 1 (proofy)
  Exact Equations Intuition 2 (proofy)
  Introduction to the Convolution
  Inverse Laplace Examples
  Laplace/Step Function Differential Equation
  Laplace Transform 1
  Laplace Transform 2
  Laplace Transform 3 (L{sin(at)})
  Laplace Transform 4
  Laplace Transform 5
  Laplace Transform 6
  Laplace Transform of : L{t}
  Laplace Transform of the Dirac Delta Function
  Laplace Transform of the Unit Step Function
  Laplace Transform solves an equation 2
  Laplace Transform to solve an equation
  More Laplace Transform tools
  Repeated roots of the characteristic equation
  Repeated roots of the characterisitic equations part 2
  Separable Differential Equations
  Separable differential equations 2
  The Convolution and the Laplace Transform
  Using the Convolution Theorem to Solve an Initial Value Prob
  Using the Laplace Transform to solve a nonhomogenous eq
  Laplace Transform of t^n: L{t^n}
 • Arithmetic and Pre-Algebra: Decimals

  Arithmetic and Pre-Algebra: Fractions

 • Converting fractions to decimals Subtracting Decimals Word Problem Dividing Positive and Negative Numbers
  Equivalent Fractions Example Multiplying Whole Numbers and Applications 2 Finding Common Denominators
  Equivalent fractions Adding Fractions with Like Denominators Proper and Improper Fractions
  Mixed numbers and improper fractions Adding and subtracting fractions Points on a number line
  Changing an Improper Fraction to a Mixed Number Dividing Fractions Example Ordering numeric expressions
  Dividing Mixed Numbers Dividing Fractions Word Problem Ordering improper fractions and mixed numbers
  Estimation with Decimals Fractions in lowest terms Swahili Ordering Fractions
  Identifying Fraction Parts Mafumbo kuzidisha sehemu - Multiplying Fractions Word Problem Adding mixed numbers Swahili
  Identity Property of 1 Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 2) Adding mixed numbers with unlike denominators Swahili
  Numerator and Denominator of a Fraction Adding fractions with different signs Kutoa sehemu - Subtracting Fractions
  Reciprocal of a Mixed Number Adding subtracting mixed numbers 1 (ex 1) Representing a number as a decimal, percent, and fraction
  Recognizing Divisibility Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 1) multiplying fractions and mixed numbers Swahili
  Representing a number as a decimal, percent, and fraction 2 Comparing improper fractions and mixed numbers Multiplying Mixed Numbers Swahili
  Rounding Decimals Converting fractions to decimals (ex1) Dividing fractions
  Rounding Whole Numbers 1 Converting fractions to decimals (ex2) Kutoa namba mchanganyiko - Subtracting mixed numbers
 • Converting fractions to decimals
  Equivalent Fractions Example
  Equivalent fractions
  Mixed numbers and improper fractions
  Changing an Improper Fraction to a Mixed Number
  Dividing Mixed Numbers
  Estimation with Decimals
  Identifying Fraction Parts
  Identity Property of 1
  Numerator and Denominator of a Fraction
  Reciprocal of a Mixed Number
  Recognizing Divisibility
  Representing a number as a decimal, percent, and fraction 2
  Rounding Decimals
  Rounding Whole Numbers 1
  Subtracting Decimals Word Problem
  Multiplying Whole Numbers and Applications 2
  Adding Fractions with Like Denominators
  Adding and subtracting fractions
  Dividing Fractions Example
  Dividing Fractions Word Problem
  Fractions in lowest terms Swahili
  Mafumbo kuzidisha sehemu - Multiplying Fractions Word Problem
  Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 2)
  Adding fractions with different signs
  Adding subtracting mixed numbers 1 (ex 1)
  Adding subtracting mixed numbers 0.5 (ex 1)
  Comparing improper fractions and mixed numbers
  Converting fractions to decimals (ex1)
  Converting fractions to decimals (ex2)
  Dividing Positive and Negative Numbers
  Finding Common Denominators
  Proper and Improper Fractions
  Points on a number line
  Ordering numeric expressions
  Ordering improper fractions and mixed numbers
  Ordering Fractions
  Adding mixed numbers Swahili
  Adding mixed numbers with unlike denominators Swahili
  Kutoa sehemu - Subtracting Fractions
  Representing a number as a decimal, percent, and fraction
  multiplying fractions and mixed numbers Swahili
  Multiplying Mixed Numbers Swahili
  Dividing fractions
  Kutoa namba mchanganyiko - Subtracting mixed numbers
 • Arithmetic and Pre-Algebra: Multiplication and division

 • Arithmetic and Pre-Algebra: Addition and subtraction

  Algebra: Functions

  Calculus

 • Introduction to Limits Indefinite Integration (part IV) Integral Mbili 5 - Double Integrals 5
  Limit Examples (part 1) Integrals: Trig Substitution 1 Integral Mbili 6 - Double Integrals 6
  Limit Examples (part 2) Integration by Parts (part 6 of Indefinite Integration) Ladder Rate-of-Change Problem
  Limit Examples (part3) Introduction to Rate-of-Change Problems L'Hopital's Rule Example 2
  Proof: lim (sin x)/x More Chain Rule and Implicit Differentiation Intuition L'Hopital's Rule Example 1
  Squeeze Theorem More Implicit Differentiation Calculus: Maximum and Minimum Values on an Interval
  Exponential Growth Product Rule Polynomial Approximation of Functions (Part 2)
  Sequences and Series (part 1) Proof: d/dx(sqrt(x)) Polynomial Approximation of Functions (part 1)
  Sequences and series (part 2) Proofs of Derivatives of Ln(x) and e^x Polynomial Approximation of Functions (part 4)
  More Limits Quotient Rule Polynomial Approximation of Functions (Part 6)
  Limit Examples w/ brain malfunction on first prob (part 4) Rates-of-Change (part 2) Polynomial Approximations of Functions (Part 5)
  Calculus: Derivative of x^(x^x) The Chain Rule Proof: d/dx(ln x) = 1/x
  Calculus: Derivatives 1 The Indefinite Integral or Anti-derivative Proof: d/dx(x^n)
  Calculus: Derivatives 2.5 calculus BC 2008 2 A Proof: d/dx(e^x) = e^x
  Calculus: Derivatives 2 Calculus Grafu Kwakutumia Derivativu - Calculus Graphing Using Derivatives Mlinganyo wa mstari wa tngent - Equation of a Tangent Line
  Calculus: Derivatives 2 (new HD version) Curl 2 Kutofautisha - Implicit Differentiation
  Calculus: Derivatives 3 Curl 3 Introduction to L'Hopital's Rule
  Definite integral with substitution Definite integrals (part II) Utangulizi wa integral za uhakika - Introduction to definite integrals
  Even More Chain Rule Uhakiki wa Integral Sehemuya IV - Definite Integral (Part 4) Approximating Functions with Polynomials Part 3
  Indefinite integrals (part II) Definite Integrals (area under the curve) (part III) calculus bc 2008 2 b c
  Indefinite Integration (part V) Derivatives (part-9) integrals-trig-substitution-2-swahili
  Indefinite Integration (part 7) Integral Mbili 3 - Double Integrals 3 Integrals: Trig Substitution 3 (long problem)
  Indefinite Integration (part III) Integral Mbili 4 - Double Integrals 4
 • Introduction to Limits
  Limit Examples (part 1)
  Limit Examples (part 2)
  Limit Examples (part3)
  Proof: lim (sin x)/x
  Squeeze Theorem
  Exponential Growth
  Sequences and Series (part 1)
  Sequences and series (part 2)
  More Limits
  Limit Examples w/ brain malfunction on first prob (part 4)
  Calculus: Derivative of x^(x^x)
  Calculus: Derivatives 1
  Calculus: Derivatives 2.5
  Calculus: Derivatives 2
  Calculus: Derivatives 2 (new HD version)
  Calculus: Derivatives 3
  Definite integral with substitution
  Even More Chain Rule
  Indefinite integrals (part II)
  Indefinite Integration (part V)
  Indefinite Integration (part 7)
  Indefinite Integration (part III)
  Indefinite Integration (part IV)
  Integrals: Trig Substitution 1
  Integration by Parts (part 6 of Indefinite Integration)
  Introduction to Rate-of-Change Problems
  More Chain Rule and Implicit Differentiation Intuition
  More Implicit Differentiation
  Product Rule
  Proof: d/dx(sqrt(x))
  Proofs of Derivatives of Ln(x) and e^x
  Quotient Rule
  Rates-of-Change (part 2)
  The Chain Rule
  The Indefinite Integral or Anti-derivative
  calculus BC 2008 2 A
  Calculus Grafu Kwakutumia Derivativu - Calculus Graphing Using Derivatives
  Curl 2
  Curl 3
  Definite integrals (part II)
  Uhakiki wa Integral Sehemuya IV - Definite Integral (Part 4)
  Definite Integrals (area under the curve) (part III)
  Derivatives (part-9)
  Integral Mbili 3 - Double Integrals 3
  Integral Mbili 4 - Double Integrals 4
  Integral Mbili 5 - Double Integrals 5
  Integral Mbili 6 - Double Integrals 6
  Ladder Rate-of-Change Problem
  L'Hopital's Rule Example 2
  L'Hopital's Rule Example 1
  Calculus: Maximum and Minimum Values on an Interval
  Polynomial Approximation of Functions (Part 2)
  Polynomial Approximation of Functions (part 1)
  Polynomial Approximation of Functions (part 4)
  Polynomial Approximation of Functions (Part 6)
  Polynomial Approximations of Functions (Part 5)
  Proof: d/dx(ln x) = 1/x
  Proof: d/dx(x^n)
  Proof: d/dx(e^x) = e^x
  Mlinganyo wa mstari wa tngent - Equation of a Tangent Line
  Kutofautisha - Implicit Differentiation
  Introduction to L'Hopital's Rule
  Utangulizi wa integral za uhakika - Introduction to definite integrals
  Approximating Functions with Polynomials Part 3
  calculus bc 2008 2 b c
  integrals-trig-substitution-2-swahili
  Integrals: Trig Substitution 3 (long problem)
 • Geometry: Angles

 • Geometry: Triangles

 • Similar triangles Exploring Medial Triangles Challenging Similarity Problem
  The Pythagorean Theorem Incenter and incircles of a triangle Challenging Triangle Angle Problem
  Similar triangles (part 2) Finding Congruent Triangles 30-60-90 Triangle Side Ratios Proof
  Right Triangles Inscribed in Circles (Proof) Figuring out all the angles for congruent triangles example 45-45-90 Triangle Side Ratios
  Pythagorean Theorem II Euler Line 30-60-90 Triangle Example Problem
  Heron's Formula Equilateral Triangle Sides and Angles Congruent Another Isosceles Example Problem
  Area of Diagonal Generated Triangles of Rectangle are Equal Triangle Area Proofs Area of Koch Snowflake (part 2) - Advanced
  45-45-90 Triangles Similar Triangle Example Problems Area of Koch Snowflake (part 1) - Advanced
  30-60-90 Triangles II Example involving an isosceles triangle and parallel lines Area of an Equilateral Triangle
  Other Triangle Congruence Postulates Equilateral and Isosceles Example Problems Congruent Triangle Proof Example
  Congruent Triangle Example 2 Congruent Triangles and SSS Circumcenter of a Right Triangle
  Median Centroid Right Triangle Example SSS to Show a Radius is Perpendicular to a Chord that it Bisects Proof - Triangle Altitudes are Concurrent (Orthocenter)
  Triangle Medians and Centroids (2D Proof) Similarity Postulates Proving that the Centroid is 2-3rds along the Median
  Circumcenter of a Triangle Similar Triangle Basics Part 2 of the Proof of Heron's Formula
  Congruent legs and base angles of Isosceles Triangles Similarity example where same side plays different roles Area of Inscribed Equilateral Triangle (some basic trig used)
  Finding Area Using Similarity and Congruence Review of Triangle Properties Part 1 of Proof of Heron's Formula
  Triangle Medians and Centroids Pythagorean Theorem Proof Using Similarity Medians divide into smaller triangles of equal area
  Koch Snowflake Fractal Similarity Example Problems Intro to 30-60-90 Triangles
  Euler's Line Proof Common Orthocenter and Centroid
 • Similar triangles
  The Pythagorean Theorem
  Similar triangles (part 2)
  Right Triangles Inscribed in Circles (Proof)
  Pythagorean Theorem II
  Heron's Formula
  Area of Diagonal Generated Triangles of Rectangle are Equal
  45-45-90 Triangles
  30-60-90 Triangles II
  Other Triangle Congruence Postulates
  Congruent Triangle Example 2
  Median Centroid Right Triangle Example
  Triangle Medians and Centroids (2D Proof)
  Circumcenter of a Triangle
  Congruent legs and base angles of Isosceles Triangles
  Finding Area Using Similarity and Congruence
  Triangle Medians and Centroids
  Koch Snowflake Fractal
  Euler's Line Proof
  Exploring Medial Triangles
  Incenter and incircles of a triangle
  Finding Congruent Triangles
  Figuring out all the angles for congruent triangles example
  Euler Line
  Equilateral Triangle Sides and Angles Congruent
  Triangle Area Proofs
  Similar Triangle Example Problems
  Example involving an isosceles triangle and parallel lines
  Equilateral and Isosceles Example Problems
  Congruent Triangles and SSS
  SSS to Show a Radius is Perpendicular to a Chord that it Bisects
  Similarity Postulates
  Similar Triangle Basics
  Similarity example where same side plays different roles
  Review of Triangle Properties
  Pythagorean Theorem Proof Using Similarity
  Similarity Example Problems
  Common Orthocenter and Centroid
  Challenging Similarity Problem
  Challenging Triangle Angle Problem
  30-60-90 Triangle Side Ratios Proof
  45-45-90 Triangle Side Ratios
  30-60-90 Triangle Example Problem
  Another Isosceles Example Problem
  Area of Koch Snowflake (part 2) - Advanced
  Area of Koch Snowflake (part 1) - Advanced
  Area of an Equilateral Triangle
  Congruent Triangle Proof Example
  Circumcenter of a Right Triangle
  Proof - Triangle Altitudes are Concurrent (Orthocenter)
  Proving that the Centroid is 2-3rds along the Median
  Part 2 of the Proof of Heron's Formula
  Area of Inscribed Equilateral Triangle (some basic trig used)
  Part 1 of Proof of Heron's Formula
  Medians divide into smaller triangles of equal area
  Intro to 30-60-90 Triangles
 • Statistics

 • Probability

 • Trigonometry